Na základě zpracované projektové dokumentace a energetického auditu byla podána žádost o dotaci na snížení energetické náročnosti tohoto objektu. V rámci rekonstrukce došlo k výměně otvorových výplní, zateplení objektu včetně nové fasády a k zateplení stropu nad posledním nadzemním podlažím. Dále v objektu došlo k celkové rekonstrukci otopné soustavy a k výměně zdroje vytápění za nízkoemisní automatický zdroj spalující hnědé uhlí. Dotaci administruje Státní fond životního prostředí ČR v rámci prioritní osy 2 programovacího období 2007-2013.
Powered by ExtStore Advanced Portfolio

© SONET Building s.r.o.| Ochrana osobních údajů | WebDesign