Příklad toho, jak skloubit dva dotační tituly na jeden nevyužívaný objekt ve vlastnictví Městyse Trhová Kamenice. V rámci rekonstrukce stávajícího objektu n.p. Ozdoba došlo k vyprojektování  nástavby objektu. Stávající  plochá střecha byla nahrazena sedlovou střechou. První NP je využíváno jako knihovna a zázemí SDH, druhé a třetí NP je navrženo jako podporované bydlení pro seniory a vstupní byty pro jinou cílovou skupinu obyvatelstva.

Dotaci administruje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Státní fond životního prostředí.

Powered by ExtStore Advanced Portfolio

© SONET Building s.r.o.| Ochrana osobních údajů | WebDesign