V rámci tohoto projektu došlo ke kompletní rekonstrukci sokolovny včetně nové střechy, nových vnitřních omítek, k vybudování nové otopné soustavy, podlahy pro tělocvik, zateplení fasády objektu a výměnu otvorových výplní.

Velkou část prostředků na stavbu vložila obec, náklady spojené se zateplením byly hrazeny z dotace Státního fondu životního prostředí, prioritní osa 3 programovacího období 2007-2013.

Powered by ExtStore Advanced Portfolio

© SONET Building s.r.o.| Ochrana osobních údajů | WebDesign