Na základě zpracované projektové dokumentace a energetického auditu byla podána žádost o dotaci na snížení energetické náročnosti tohoto objektu. V rámci rekonstrukce došlo k výměně otvorových výplní, zateplení objektu včetně nové fasády a k zateplení ploché střechy.

Dotaci administruje Státní fond životního prostředí ČR v rámci prioritní osy 3 programovacího období 2007-2013.

Powered by ExtStore Advanced Portfolio

© SONET Building s.r.o.| Ochrana osobních údajů | WebDesign