V rámci akce byly vybourány příčky v budově bývalé mateřské školy ve Svratce. Došlo k vybudování nových příček dispozičně tak, aby vyhovovaly potřebám pro vznik pečovatelských a vstupních bytových jednotek podporovaných dotačně z Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Dále došlo k vybudování vnitřního vodovodu a kanalizace, nové otopné soustavy.

Nakonec byla zateplen strop nad posledním NP a provedena nová fasáda objektu izolovaná 120 mm šedého polystyrenu s finální vrstvou silikonové zatřené omítky BASF.

Powered by ExtStore Advanced Portfolio

© SONET Building s.r.o.| Ochrana osobních údajů | WebDesign