V rámci rekonstrukce došlo k výměně otvorových výplní na celém objektu, nové výplně jsou s izolačními dvojskly, nové dveře s izolačními dvojskly. K zateplení fasády objektu byla použita minerální vata v tl. 160 mm, jako finální vrstva zatřená silikonová omítka BASF. Střecha byla zateplena nadkrokevním zateplovacím systémem z EPS - S, nová střešní krytina z PVC fólie a  PZn plechů.

V rámci rekonstrukce byl vyměněn zdroje tepla – nový nízkoemisní automatický kotel na tuhá paliva a vybudována nová otopná soustava.

Powered by ExtStore Advanced Portfolio

© SONET Building s.r.o.| Ochrana osobních údajů | WebDesign