V rámci rekonstrukce bývalé výdejny nářadí na sociální zařízení , která proběhla na základě zvyšování kapacity výrobní haly, došlo k vybourání stávajících příček a k vybudování nových příček pro oddělené sociální zařízení pro muže a ženy. Byla budována nová kanalizace, nový vodovod a topení. Došlo k rozšíření kapacity o 8 závěsných klozetů a 4 pisoáry. Prostory jsou odvětrány nově vybudovanou vzduchotechnikou.
Powered by ExtStore Advanced Portfolio

© SONET Building s.r.o.| Ochrana osobních údajů | WebDesign