Do naší činnosti spadají i zemní práce. Toto je konkrétně rozšíření ulice Hřbitovní v Hlinsku o zpevněnou plochu určenou k parkování vozidel.  Nejprve byly vyfrézovány pařezy po vykácených stoletých lípách a to až do hloubky 80 cm. To z důvodu pevnosti podkladů. Poté byl proveden hutněný násyp v souladu s projektovou dokumentací. Po osazení lemovacích pásků byla plocha vydlážděna zatravňovacími betonovými díly, které byly následně zasypány kamenivem frakce 4/8. Přechod mezi živicí a betonovým páskem byl doasfaltován.

Powered by ExtStore Advanced Portfolio

© SONET Building s.r.o.| Ochrana osobních údajů | WebDesign